Ceník

  
Smluvní ceny a náhrady
Registrace čtenářů - roční poplatek 20,-- Kč

  
Sankční poplatky
Ztráta a poškození knihy cena knihy + 50,-- Kč za zpracování
Ztráta a poškození časopisu

cena časopisu

Práce s PC každá započatá půlhodina 10,-- Kč

 

 

Kontakt: 581 796 310  E-mail: knihovna-bohuslavky@seznam.cz