O nás

Místní knihovna Bohuslávky působí v obci s 313 obyvateli. Zřizovatelem je obec Bohuslávky.

Knihovna je plnì automatizovaná, využívá knihovnický systém Clavius
Více zde: http://knihovna-bezuchov.webnode.cz/o-nas/
Vytvoøte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

Knihovna je plnì automatizovaná, využívá knihovnický systém Clavius
Více zde: http://knihovna-bezuchov.webnode.cz/o-nas/
Vytvoøte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

Knihovna je plně automatizovaná, využívá knihovnický systém Clavius. Ve svém stálém fondu má 1581 knihovních jednotek.

Svým čtenářům nabízí 4 tituly časopisů (např: Zahrádkář, 5x Krimi Stalo se! a další). K dispozici jsou zdarma časopisy o knihách, čtení, spisovatelích a knihovnách.

Kromě stálého fondu nabízí knihovna svým čtenářům novinky z výměnného fondu, který je do knihovny dovážen pravidelně čtyřikrát ročně, celkem je k dispozici dalších nejméně 300 svazků (za rok 2018 to bylo 506 svazků). Dvakrát ročně (červen, listopad) je fond rozšířen o nové knihy do stálého fondu knihovny.

Knihovna je základní knihovnou, je součástí střediska Lipník nad Bečvou. Výkon regionálních funkcí pro ni zajišťťuje pověřená knihovna - Městská knihovna Lipník nad Bečvou. http://www.mek-lipniknb.cz/

Knihovna nabízí zdarma veřejný internet registrovaným i neregistrovaným čtenářům.

Z našeho fondu si určitě vyberete. Najdete zde vše od časopisů, domácí i zahraniční belterii přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce až po slovníky a populární naučnou a odbornou literaturu.

Samozřejmě se můžete připojit k Internetu. S výběrem, obsluhou počítače či jakýmkoli jiným dotazem Vám rádi pomůžeme!

Statistika za rok 2018

Knihovnu navštívilo 106 návštěvníkù, vypůjčeno bylo 578 knih a časopisů.

Registrováno bylo 10 čtenářů, z toho 2 do 15 let.

 

Z knihy "Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět" od Vicky Myron

K dispozici jsou zdarma èasopisy o knihách, ètení, spisovatelích a knihovnách. Kromì stálého fondu nabízí knihovna svým ètenáøùm novinky z výmìnného fondu, který je do knihovny dovážen pravidelnì ètyøikrát roènì, celkem je k dispozici dalších nejménì 320 svazkù. Dvakrát roènì (èerven, prosinec) je fond rozšíøen o nové knihy do stálého fondu knihovny.

Více zde:
http://knihovna-bezuchov.webnode.cz/o-nas/
Vytvoøte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

K dispozici jsou zdarma èasopisy o knihách, ètení, spisovatelích a knihovnách. Kromì stálého fondu nabízí knihovna svým ètenáøùm novinky z výmìnného fondu, který je do knihovny dovážen pravidelnì ètyøikrát roènì, celkem je k dispozici dalších nejménì 320 svazkù. Dvakrát roènì (èerven, prosinec) je fond rozšíøen o nové knihy do stálého fondu knihovny.
Kontakt: 581 796 310  E-mail: knihovna-bohuslavky@seznam.cz